Featured Stories

Aanvang door een responsoriale litanie

Voorganger: Alleen God is ons heil en eer. Hij is onze schuilplaats, en onze zekere Rots. Gemeente: Wij wachten stil op God, want in hem is onze hoop, onze Rots en ons Heil. Voorganger: O mijn volk, vertrouw op God te allen tijde. Stort uw hart bij... more/más/suite

Wisselgebed

Tekst: Lucas 4:18-21 (NBV) Voorganger: De Geest van de Heer rust op mij, want hij heeft mij gezalfd. Om aan armen het goede nieuws te brengen heeft hij mij gezonden… Allen: Vergeef ons, Heer, als onze daden niet in overstemming zijn geweest met de... more/más/suite