Vredeszondag 2023 – Liturgie

  • Worship Resource

Gebed bij het begin 

Kondig het aanbreken van Gods heerschappij 

Dit is wat de Heer, God van Israël zegt: “Laat mijn volk gaan om ter mijner ere in de woestijn een feest te vieren” (Exodus 5:1) 

Uit het huis van slavernij, door woelige wateren, de wildernis in, is een nieuw volk geboren. 

U bent Gods eigen 

Vertrouw niet op macht noch rijkdom. 

Maar in de Ene die schepper is, onderhouder en bevrijder in hemel en op aarde, en die roept om elke verbreking van ketenen te vieren. 

Wij zijn hier om het aanbreken van Gods heerschappij aan te kondigen. 

(Cláudio Carvalhaes, Liturgies from Below , 2020) 

GKMI Petra-Depok, Indonesia, celebrated being a new creation on Peace Sunday, 18 September 2022, with a special guest. Sadanand Hembrom joined the service from India by video. The congregation’s Global Youth Summit (GYS) participants suggested Sadanand Hembrom, GYS delegate from Brethren in Christ Church Nepal, should speak to the church on Peace Sunday. Ary Rusdianto had interpreted him into Indonesia during the satellite service from GKMI Solo. Photo: Silvania Rusdianto

Zegenbede 

Zegenbede bij het betreden van het rijk 

En nu, als u het rijk betreedt, 

Wordt geen deel hiervan maar: 

Wees het licht dat bevrijdt 

Het zout dat smaak toevoegt 

De hand die geneest 

Het water dat schoonwast 

Tot een ieder toegang heeft tot Gods groot en prachtige creatie 

Amen. 

(Cláudio Carvalhaes, Liturgies from Below, 2020) 

Vredeszondag 2023