Vredeszondag 2023 – Bronnen voor diensten

  • Worship Resource

Thema 

Wij zijn familie! Deelnemen in Gods familie 

Waarom dit thema

In zijn gebed bid Jezus naar God dat zijn discipelen een eenheid mogen zijn net zoals hij en zijn vader één zijn. Maar hij houdt daar niet op. Hij hoopt dat zij ook mogen delen in de eenheid tussen God en hemzelf (Johannes 17:21) en als zodanig zichtbaar zijn voor de wereld. De bronnen voor vredeszondag zoeken dit jaar hoe “familie” een ruimte biedt waarin men eerlijk en vredige relaties met elkaar aan kan gaan die getuigen van Gods shalom. 

Bijbelteksten 

Johannes 17:20-26 
Mattheus 12:46-50

Aanvullende bronnen 

Online afbeeldingen gebruikt in dit voorbereidingspakket: 

Resources: 

EN EN
EN (2 page) EN (2 page)