Featured Stories

Hội Thánh Mennonite Thế Giới lập quỹ cứu trợ trong cơn đại dịch

Dịch bệnh là vấn đề chung của cả cộng đồng, nhưng đại dịch COVID-19 đang phơi bày ra những bất công đã tồn tại từ trước trong xã hội, khi một nhóm người có thể trụ được trong khi những người khác rơi vào cảnh khó khăn. Hội thánh Anabaptist đã phản... Xem thêm

Những sứ điệp tiên tri tại Đại hội đồng thế giới

“Thế gian này cần nghe lời làm chứng của chúng ta hơn bao giờ hết. Đã đến lúc để tỏ ra cho thế gian biết Chúa là con đường duy nhất dẫn đến sự bình an. Đã đến lúc chúng ta đi ra theo lời mà Chúa dạy.” Đó là lời mở đầu của Ron Sider trước hội đồng... Xem thêm