Stories

Hong Kong fears for religious freedom

Over the past year, Hong Kong has undergone tremendous political changes. The police crackdowns have been repeated one after another. How should the church manage in these times? How should believers deal with this? When I was growing up, I thought... more/más/suite

Crossing barriers to connect deeply

Technology has cut the distance that has separated us during the pandemic times when we could not meet in person. Even though technology is able to bring us closer, it does not guarantee that we are truly connected and intertwined with one another... more/más/suite

Een onophoudelijke eis

Zoals vele mennonieten koester ik de zestiende-eeuwse verhalen van het lijden van de wederdopers. Zoals vele spookt de gevaarlijke herinnering van de gekruisigde in mijn hoofd: ‘Neem je kruis op je, en volg mij.’ [Mat.26;24] more/más/suite

Solidair met de Wayana in Frans-Guyana

Linia woont in Frans-Guyana, in een afgelegen plaats in het oerwoud, Taluene geheten, aan de Marowijne. Het voedsel in Linia’s gemeenschap is besmet door de goudwinning. Evenals andere inheemse volken wereldwijd heeft Linia’s volk geen... more/más/suite

‘Vrede in mijn hart’

Esuno Kokoro uchini (Het hart van Jezus wordt in mijn hart weerspiegeld). Esuno Heiwa uchini (Ik heb de vrede van Jezus in mijn hart). Mitsuru Ishido schreef dit lied ter bemoediging van Nasu Keiko, een medelid van de doopsgezinde gemeente die... more/más/suite

Aanvang door een responsoriale litanie

Voorganger: Alleen God is ons heil en eer. Hij is onze schuilplaats, en onze zekere Rots. Gemeente: Wij wachten stil op God, want in hem is onze hoop, onze Rots en ons Heil. Voorganger: O mijn volk, vertrouw op God te allen tijde. Stort uw hart bij... more/más/suite

Fireweed

This poem of hope was written originally for Easter Sunday 2019. It signifies hope in Jesus as reflected in Creation. Up from the ash, where once fire raged leaving scorched black earth, rise magenta-topped stems, lithe and delicate, bowing in the... more/más/suite

Indigenizing the church in Lamper Mijen

Renewal 2027 testimony: Anabaptists today Renewal 2027 is a 10-year series of events organized by Mennonite World Conference’s Faith and Life Commission to commemorate the 500th anniversary of the beginnings of the Anabaptist movement. This series... more/más/suite

“Djagalah Anak Kambing Koe” (“Tend My Lambs”)

Renewal 2027 testimony: historical profile Renewal 2027 is a 10-year series of events organized by Mennonite World Conference’s Faith and Life Commission to commemorate the 500th anniversary of the beginnings of the Anabaptist movement. This series... more/más/suite