Contact Us

General Inquiries

 

 

 

Mennonite World Conference is registered as a nonprofit charitable organization in Canada, the United States and France.  

  • Canada: Mennonite World Conference Canada, Inc., CRA Registration Number 13470 4618 RR0001 
  • USA: Mennonite World Conference Inc., Tax Identification Number 362956449 

 

Contact Us

10 + 4 =
Tính các phép tính đơn giản này và nhập kết quả vào. Ví dụ: cho 1+3, hãy nhập 4.