"Red ons uit de greep van het kwaad"

Gebed

Naar aanleiding van 1 jaar oorlog

door de Russische regering tegen het volk van Oekraïne

24 februari 2023

Oorlog veroorzaakt eindeloos lijden.
Lokaal, waar mensen te maken krijgen met geweld van een wapen, verkrachting, dood en ontheemding;
regionaal, waar de inzet van mijnen, zwaar materieel en aanvallen op de zware industrie de leefomgeving van toekomstige generaties vervuilt;
en globaal, waar inflatie en stijgende voedselprijzen de nood van mensen door al andere conflicten, oorlogen en klimaatverandering nog vergroten.

 

Ter nagedachtenis aan allen die direct en indirect zijn getroffen door deze oorlog,
die in strijd is met het internationale recht
bidden wij:

"Red ons uit de greep van het kwaad”

"Kom toch terug van de heilloze weg die jullie zijn ingeslagen, keer dan om, want waarom zouden jullie sterven?" (Ezechiël 33:11)

"Red ons uit de greep van het kwaad." (Matteüs 6:13)

U, God van rechtvaardige vrede
wij vluchten tot U met onze zorgen, angsten en onze radeloosheid
tegenover de verwoesting, de ontheemding, de verkrachtingen, de moorden in Oekraïne.
“Red ons uit de greep van het kwaad.”

U, God van rechtvaardige vrede,
we bidden U voor alle mensen in Oekraïne en in Rusland,
ook voor hen, die voor de oorlog op de vlucht zijn.
Laat hen niet wanhopen - en laat ons helpen waar wij kunnen.
“Red ons uit de greep van het kwaad.”

U, God van rechtvaardige vrede,
wij bidden U voor alle christelijke gemeenschappen in Oekraïne en Rusland.
Maak hen tot boodschappers en instrumenten van Uw vrede, niet van oorlog!
Laat hun licht en hun getuigenis schijnen in de duisternis.
“Red ons uit de greep van het kwaad.”

U, God van rechtvaardige vrede,
wij bidden U voor allen die midden in de oorlog
moedig getuigen van de weg van geweldloosheid en deze gaan.
Sterk hen en bescherm hen - en laat ons helpen waar wij kunnen.
“Red ons uit de greep van het kwaad.”

U, God van rechtvaardige vrede,
wij bidden U voor alle dienstweigeraars.
Laat hen een toevlucht vinden - en laat ons helpen waar we kunnen.
“Red ons uit de greep van het kwaad.”

U, God van rechtvaardige vrede,
wij bidden U voor allen, die nu van mening zijn, met wapens te moeten vechten
- vrijwillig, verleid, gedwongen of ook uit onwetendheid.
Wees hen nabij in hun angsten en in hun sterven
of bij hun terugkeer wanneer zijn gewond zijn in lichaam en ziel.
“Red ons uit de greep van het kwaad.”

U, God van rechtvaardige vrede,
wij bidden U voor de heersende leiders in Oekraïne en Rusland.
Laat hen geweldloze wegen zoeken en vinden,
zodat de wapens tot zwijgen gebracht kunnen worden.
– en laat ons helpen waar wij kunnen.
“Red ons uit de greep van het kwaad.”

U, God van rechtvaardige vrede,
Wij bidden voor onze eigen regeringsleiders – en in alle landen.
Laat hen geweldloze wegen zoeken en vinden,
zodat de wapens tot zwijgen gebracht kunnen worden.
– en laat ons helpen waar wij kunnen.
“Red ons uit de greep van het kwaad.”

U, God van rechtvaardige vrede,
we bidden U voor onszelf.
Laat ons niet afdwalen
door onderdeel uit te maken van een logica van haat en geweld.

“Breng ons niet in beproeving”, maar...
“Red ons uit de greep van het kwaad.”

Wij bidden dit in de Naam van Jezus,
die wij navolgen op de weg van een rechtvaardige vrede.

Amen.

—De Raad van Bestuur van de Vereniging van Mennonitische Gemeenten in Duitsland aan de vooravond van het 2023-gedachtenismoment.

Join the ecumenical Global Peace Prayer on 22 March 2023 at 14:00 UTC.  

Click here to learn more about and register to join Global Peace Prayer

 

You may also be interested in:

cathedral spire seen through raw metal frame

Pray and act for peace

“They shall beat their swords into ploughshares, and their spears into pruninghooks: nation shall not lift up sword against nation, neither shall... Lees meer