Aanvang door een responsoriale litanie

Voorganger: Alleen God is ons heil en eer. Hij is onze schuilplaats, en onze zekere Rots.

Gemeente: Wij wachten stil op God, want in hem is onze hoop, onze Rots en ons Heil.

Voorganger: O mijn volk, vertrouw op God te allen tijde. Stort uw hart bij hem uit, want hij is onze schuilplaats.

Gemeente: Wij wachten stil op God, want in hem is onze hoop, onze Rots en ons Heil.

Voorganger: Hoog of laag – wij allen zijn nietig voor hem. Als wij op de weegschaal gelegd worden, zijn wij lichter dan een zucht.

Gemeente: Wij wachten stil op God, want in hem is onze hoop, onze Rots en ons Heil.

Voorganger: Streef niet naar rijkdom door afpersing of diefstal. En als je rijker wordt, laat dat niet je leven beheersen.

Gemeente: Wij wachten stil op God, want in hem is onze hoop, onze Rots en ons Heil.

Voorganger: God heeft duidelijk gesproken – vele malen hebben wij dat gehoord. Aan u, o God, is de macht; uw liefde, o God, is onuitputtelijk.

Gemeente: Wij wachten stil op God, want in hem is onze hoop, onze Rots en ons Heil.

Gerald Hildebrand, MWC regionale vertegenwoordiger,
Winnipeg, Manitoba, Canada