Membership

Albania

Baptized Members: xxxxxxx
Congregations: xxxxxxx

[x]

Albania Mennonite Mission Foundation

Total Baptized Members: 120
Total Congregations: 1
MWC Membership: Non-member